Βοήθεια για το μοναστήρι

Μπορείτε να παρέχετε κάθε δυνατή βοήθεια μεταφέροντας δωρεές στον λογαριασμό της μονής:

  • Όνομα της τράπεζας: PIRAEUS BANK SA
  • SWIFT (BIC): PIRBGRAA
  • Προς (ΙBAN): GR3001713800006380010392747
  • Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη: IERO ISIHASTIRIO PANTOKRATOROS KAMARELA
  • Αιτιολογία: “DONATIONS”