Επαφές μοναστηριού:

E-mail: pantokratorkamarela@yahoo.com

Τηλέφωνα:

μ. Φιλοθέη: (+30) 2663094258 – Ελληνικά;

κ. Παύλος: +306945959718 (WhatsApp, Viber) – Ελληνικά, Αγγλικά;

π. Αντώνιος Βιτβίτσκι: +306981907076, +79112348632 (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) – Ρωσικά, Αγγλικά