Κλήρος

Η Μονή Παντοκράτορα-Καμαρέλα έχει το καθεστώς του ερημητηρίου, δεν περιλαμβάνεται στον ισολογισμό της Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας και είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενη. Για το λόγο αυτό, η Μητρόπολη δεν μπορεί να διορίσει ιερέα στη Μονή και να του καταβάλει πλήρη μισθό (στην Ελλάδα οι ιερείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι). Οι ιερείς που είναι συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι χωρίς μισθό μπορούν να υπηρετούν εδώ κατά βούληση και με την ευλογία του διοικούντος Μητροπολίτη. Προς το παρόν υπηρετούν μόνιμα στο μοναστήρι δύο ιερείς.

Ο πατέρας Θεόδωρος Κουρσάρης, γεννημένος το 1933, είναι ομότιμος αρχιερέας που υπηρέτησε σε διάφορες εκκλησίες της Μητρόπολης Κερύνειας για περισσότερα από 60 χρόνια, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια υπηρετεί στη Μονή Καμαρέλας.

Ο π. Anthony Vitvitsky, γεννημένος το 1971, είναι ένας αρχιερέας από τη Ρωσία που μετακόμισε στην Κέρκυρα και έγινε δεκτός ως υπεράριθμος (χωρίς ξεχωριστή ενορία ή μισθό) στην Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ο π. Αντώνιος διακονεί από το 1995 (οι ρωσόφωνοι προσκυνητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του για εξομολόγηση ή συζήτηση – αριθμός τηλεφώνου στην ενότητα “επαφές”).